Specialisaties

Chantal is gespecialiseerd in het behandelen van slaapproblemen bij volwassenen en kinderen.

Wat kunt u verwachten?
De oefentherapeut benadert de (lichamelijke/mentale) klachten en slaapproblemen vanuit een 24-uurs visie. De invloeden van de dag lopen door in de nacht en daarbij zullen de gevolgen van de slechte nachtrust doorlopen in de dag die erop volgt. Systematisch worden de onderliggende redenen van de klachten en het slaapprobleem inzichtelijk gemaakt, aangepakt en opgelost.

U wordt geholpen met:

  • Inzichten die gezond slaapgedrag bevorderen;
  • Inzichten hoe uw klachten samenhangen met slaapproblemen;
  • Hoge kwaliteit (adem-, visualisatie-, haptische- en ontspannings)oefenstof die op maat wordt gemaakt voor uw unieke verstoorde slaappatroon;
  • Cognitief gedragsmatige therapie (vlg J. Beck), gedachtentherapie die u weer positief of neutraal leert denken;
  • Gezonde copingstijl (dat wilt zeggen: ‘U leert adequater en zeker ook rustiger omgaan met de gevolgen van uw slaapprobleem, waardoor stress vermindert en u uit de vicieuze cirkel komt van slecht slapen’).

Hoe ziet een slaapbehandeling eruit?

  • Intake > U krijgt de eerste keer een intake waarbij uw persoonlijke verstoorde slaappatroon en de verbanden met uw klachten helder wordt gemaakt. U krijgt direct al inzicht waar u nu eigenlijk van wakker ligt.
  • Vragenlijsten > U zal één of meerdere vragenlijsten moeten invullen om meetbaar en inzichtelijk te maken wat uw vorderingen in de loop van de behandelingen zijn.
  • Behandeldoel/plan > Na het eerste consult maakt de oefentherapeut een persoonlijk behandeldoel en een plan van aanpak waarmee u beiden verwacht de problemen te kunnen oplossen.
  • De behandelingen > De behandelingen die volgen geven vorm en inhoud aan het plan van aanpak. U zal zowel praatsessies als oefensessies krijgen. In een praatsessie neemt u met de therapeut tips door om beter te slapen of gezonder om te gaan met uw klachten op basis van recente, wetenschappelijk bewezen inzichten of wordt u geholpen met gedachtentherapie, slaaphygiëne, communicatieve vaardigheden of mindfulness. In een oefensessie krijgt u praktische handvatten, oefenstof en gevoelservaringen en leert u bijvoorbeeld frustratie om te zetten in ontspanning.
  • Eindraportage > Na afsluiting volgt er een eindraportage naar uw huisarts en/of specialist en klantervaringsonderzoek.

 Bron: www.slaapoefentherapie.nl

Meer informatie of aanmelden voor Slaapoefentherapie? Vul het contactformulier in of bel naar 0318-550915.