Vergoedingenoverzicht

Oefentherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering, met enkele uitzonderingen die hieronder staan aangegeven. De vergoedingen gelden vaak per jaar* en het aantal vergoedingen voor oefentherapie valt samen met het aantal vergoedingen voor fysiotherapie**.

Voor alle behandelingen die buiten de zorgverzekering vallen krijgt u zelf een rekening. De prijslijst is hier te vinden.

Vergoeding tot 18 jaar
Als degene die behandeld wordt nog geen 18 jaar is, krijgt men 18 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering.

Vergoeding chronische indicatie vanaf 18 jaar
Als degene die behandeld wordt een chronische indicatie heeft, vergoedt de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering alle behandelingen vanaf de 21e behandeling. De eerste 20 behandelingen worden mogelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Raadpleeg hiervoor uw zorgverzekeraar. Vraag goed na bij uw behandelend oefentherapeut of u een chronische indicatie heeft (dat is namelijk niet hetzelfde als een chronische aandoening).

 

* Voorbeeld 1.1: U heeft zowel in 2018 als 2019 hetzelfde pakket afgesloten waarbij u 12 behandelingen vergoed krijgt. In 2018 heeft u alle 12 behandelingen gebruikt. In 2019 start de zorgverzekeraar opnieuw met tellen en heeft u dus voor dit jaar opnieuw recht op 12 behandelingen.

* Voorbeeld 1.2: U heeft zowel in 2018 als 2019 hetzelfde pakket afgesloten. U kreeg in 2018 18 behandelingen oefentherapie vergoed. De polis is (mogelijk) in 2019 veranderd naar 12 behandelingen per jaar, waardoor u dus een ander aantal behandelingen vergoed krijgt.

** Voorbeeld 2: U heeft in 2019 een pakket afgesloten voor 18 behandelingen per jaar. Wanneer u bij een fysiotherapeut in 2019 9 behandelingen heeft gehad, heeft u nog 9 behandelingen tegoed voor oefentherapie.