Vergoedingenoverzicht

Oefentherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering, met enkele uitzonderingen die hieronder staan aangegeven. De vergoedingen gelden vaak per jaar* en het aantal vergoedingen voor oefentherapie valt bij veel verzekeringen samen met het aantal vergoedingen voor fysiotherapie**.

Voor alle behandelingen die buiten de zorgverzekering vallen krijg je zelf een rekening. De prijslijst is hier te vinden.

Vergoeding tot 18 jaar
Als degene die behandeld wordt nog geen 18 jaar is, krijgt men 18 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering.

Vergoeding chronische indicatie vanaf 18 jaar
Als degene die behandeld wordt een chronische indicatie heeft, vergoedt de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering alle behandelingen vanaf de 21e behandeling. De eerste 20 behandelingen worden mogelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Raadpleeg hiervoor je zorgverzekeraar. Vraag goed na bij je behandelend oefentherapeut of je een chronische indicatie hebt (dat is namelijk niet hetzelfde als een chronische aandoening).

———

* Voorbeeld 1.1: Je hebt zowel in 2020 als 2021 hetzelfde pakket afgesloten waarbij je 12 behandelingen vergoed krijgt. In 2020 heb je alle 12 behandelingen gebruikt. In 2021 start de zorgverzekeraar opnieuw met tellen en heb je dus voor dit jaar opnieuw recht op 12 behandelingen.

* Voorbeeld 1.2: Je hebt zowel in 2020 als 2021 hetzelfde pakket afgesloten. Je kreeg in 2020 18 behandelingen oefentherapie vergoed. De polis is (mogelijk) in 2021 veranderd naar 12 behandelingen per jaar, waardoor je dus een ander aantal behandelingen vergoed krijgt.

** Voorbeeld 2: Je hebt in 2021 een pakket afgesloten voor 18 behandelingen per jaar. Wanneer je bij een fysiotherapeut in 2021 7 behandelingen hebt gehad, heb je nog 11 behandelingen tegoed voor oefentherapie.

———

Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de patiënt om het verloop van de verzekering bij te houden. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de patiënt.

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen de patiënt aan de oefentherapeut C/M verschuldigd is, de administratieve gegevens van de oefentherapeut C/M van beslissende aard.