Werkwijze

Een patiënt kan zich aanmelden via verwijzing van een (huis)arts of Directe Toegankelijkheid Oefentherapie (DTO). Dit laatste betekent dat u ook zonder verwijzing van een (huis)arts terecht kunt bij de oefentherapeut. Als u zonder verwijzing een afspraak maakt in de praktijk, zal er eerst een screening worden uitgevoerd. Uit deze screening zal blijken of oefentherapie voor u de geschikte behandelwijze is. Mét verwijzing kan de intake en het onderzoek, zonder screening, direct starten. Hiervoor dient u wel de verwijsbrief mee te nemen. Te alle tijden moet u bij de eerste afspraak een identiteitsbewijs en het pasje van de zorgverzekeraar meenemen.

De eerste behandeling zal bestaan uit een screening (alleen bij DTO), vraaggesprek over de klacht & persoonlijke situatie en lichamelijk onderzoek. Bij het lichamelijk onderzoek  wordt gekeken naar uw houding en bewegen in relatie tot de klacht. In een aanvullend onderzoek wordt nauwkeuriger naar de betreffende gewrichten en spieren gekeken. Voor het onderzoek moet u zich ontkleden tot op het ondergoed (een kort sportbroekje, zwembroek of bikini is ook goed).Vervolgens stelt de oefentherapeut Cesar – Mensendieck een persoonlijk behandelplan op. Als uitgangspunten voor dit behandelplan gelden:

  • De hulpvraag van de patiënt;
  • De diagnostiek van de verwijzer / klachteninformatie uit de screening;
  • De uitslag van het onderzoek door de oefentherapeut Cesar – Mensendieck;
  • De individuele situatie en mogelijkheden van de patiënt;
  • Het doel van de therapie.

Vervolgens starten de behandelingen.
De patiënt neemt zelf actief deel aan de therapie en leert begrijpen en voelen hoe en waarom bewegingen het beste op een bepaalde manier uitgevoerd kunnen worden. Een belangrijke voorwaarde voor een blijvend resultaat is inpassing van het geleerde in het dagelijks leven.

Oefentherapie Cesar – Mensendieck wordt gegeven in de praktijkruimte van de oefentherapeut of – indien noodzakelijk – bij de patiënt thuis.