Klachtenregeling

Heeft u een klacht over uw oefentherapeut Cesar/Mensendieck?  Doe er iets mee! 
U bent onder behandeling -of u bent onder behandeling geweest van een oefentherapeut Cesar/Mensendieck. Deze zal al het mogelijke doen u de hulp te bieden die u nodig heeft. Een goed onderling contact is daarbij heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch kan er wel eens iets mis gaan. U bent ontevreden over bepaalde zaken en u wilt met dat gevoel van onvrede of uw klacht zelf iets doen. Hier leest u wat u in een dergelijke situatie kunt doen. Bron: VvOCM