Klachtenregeling

Deze praktijk voldoet aan de WKKGZ wet. Één van de onderdelen is dat jij als patiënt/cliënt een klacht kunt indienen. Dat kan via de website www.klachtenloketparamedici.nl. Daar tref je alle informatie.