Wat is oefentherapie?

Oefentherapie is een paramedische behandelmethode, gericht op behandeling en voorkoming van klachten ten gevolge van een ongunstig houding- en bewegingspatroon, al dan niet veroorzaakt door een bepaalde afwijking of ziekte. Tijdens de behandeling wordt uitgegaan van uw persoonlijke en specifieke omstandigheden.

De therapeut maakt u bewust van uw beweeggewoonten en laat u door middel van actieve oefentherapie voelen en begrijpen hoe een beweging in elkaar zit en hoe dit in relatie staat tot uw klachten. Met een persoonsgebonden oefenprogramma, gericht op de dagelijkse activiteiten, leert u optimaal gebruik te maken van de eigen, individuele bewegingsmogelijkheden. Daarbij wordt rekening gehouden met uw omgeving (o.a. werk- en gezinssituatie).

Na de behandeling bent u zich bewuster van uw manier van bewegen en kunt u uw klacht zelf positief beïnvloeden. Zo leert u gezonde houding- en beweeggewoonten in te passen tijdens uw dagelijkse werkzaamheden, sport en hobby.